Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για τη λειτουργία α) Παγοτσουλήθρας, β) Επιτόπιων Κερματοδεκτών θέσης Α γ) Επιτόπιων Κερματοδεκτών θέσης Β, δ) Καρουζέλ ε) Τρένο σε ράγες, στ) ρόδα ζ) Baby Cart η) Bungee Jumping θ) Αλυσιδάκι (περιστρεφόμενο παιχνίδι) στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (07/12/2018 έως τις 05/01/2019), ύστερα από την αριθμ. 543/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, καθώς απαιτείται να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                       1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης          2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                 3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας          4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης              5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)