Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2. Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

3. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

4. Ανάκληση ή μη άδειας καταστήματος


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Δημήτριος Ντούρος