Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κατερίνης

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού στη Δ.Κ. Κορινού Δήμου Κατερίνης

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στη Δ.Κ. Κατερίνης

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης