Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
3. Μη συμμετοχή επαγγελματία πωλητή στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης στη Δ.Κ. Κατερίνης και απαλλαγή του από το ημερήσιο τέλος λαϊκής αγοράς
 
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
Δημήτριος Ντούρος