Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του κανονισμού καθαριότητας

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ή μη των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης

6. Ανάκληση, αναστολή ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

7. Χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών

8. Αλλαγή θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης