Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1.
Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
2.
Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
3. Γνωμοδότηση επί φακέλων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
                                      
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
Δημήτριος Ντούρος      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1.Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
1Γεώργιος Ίτσιος1Δημήτριος Βαϊνάς
2Χρυσόστομος Κυραϊλίδης2Αλέξανδρος Γιουμίδης
3Θεόδωρος Παυλίδης3Αστέριος Μπουσνάκης
4Παναγιώτης Μπερεδήμας4Σπυρίδων Ράδης
5Αναστάσιος Παπαζήσης5Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6Χρήστος Λιανός
7Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8Μαρία Αρβανίτη
 
2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)