Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Εισήγηση για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου των χρωμάτων στο Δήμο Κατερίνης
 
2. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
 
Δημήτριος Ντούρος