Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 07 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 02/2013 επαγγελματικής άδειας ως προς την προσθήκη προϊόντος από άλλη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ., τΑ΄, 118/15-05-2014)

4. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ της δραστηριότητας «Βιομηχανία Κατασκευής Ηλεκτρικών Καλωδίων» της εταιρείας «Χαραλαμπίδης Καλώδια Α.Ε.» η οποία είναι εγκατεστημένη στο 3ο χλμ. της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου

5. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης