Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 27/2006 επαγγελματικής άδειας ως την προσθήκη προϊόντος από άλλη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ., τ. Α.’, 118/15-05-2014)
 
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Κατερίνης
 
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
 
Δημήτριος Ντούρος