Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
2. Έγκριση συνέχιση συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από άλλους Δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη τριών (3) θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση των κουβουκλίων, στην Κοινότητα Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Νταντάμης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος           1. Κατανάς Νικόλαος
2. Κήπου Ευάγγελος                               2. Μπουσνάκης Αστέριος
3. Μπεϊνάς Ιωάννης                                3. Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος
4. Φιλοκώστας Κωνσταντίνος                   4. Τσιαλός Γεώργιος
5. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος                       5. Κυριακίδης Γεώργιος
6. Ίτσιος Γεώργιος                                 6. Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
7. Αναστασιάδης Θωμάς                          7. Λεμονόπουλος Χρήστος
8. Γεωργιάδης Μιχαήλ                            8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)