Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
2. Διαμόρφωση – καθαίρεση τμήματος πεζουλιού στην οδό Αριστοτέλους 3
3. Κοπή δέντρων στο ΟΤ72 στην Δημοτική Κοινότητα Κορινού
4. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για τα τμήματα 1. Ραψάνη – Κ. Πλαταμώνα 2. Κατερίνη – Κλειδί 3. Παράκαμψη Λάρισας
5. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης Ισχύος 494 KWe με καύση βιορευστών της Γκούνα Ουρανίας που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μουτσάρα –Αγροτεμάχιο Νο 3 τμήμα Κληροτεμαχίου υπ. αρ 2541» του Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Νταντάμης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος        1. Κατανάς Νικόλαος
2. Κήπου Ευάγγελος                            2. Μπουσνάκης Αστέριος
3. Μπεϊνάς Ιωάννης                             3. Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος
4. Φιλοκώστας Κωνσταντίνος                4. Τσιαλός Γεώργιος
5. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος                    5. Κυριακίδης Γεώργιος
6. Ίτσιος Γεώργιος                              6. Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
7. Αναστασιάδης Θωμάς                       7. Λεμονόπουλος Χρήστος
8. Γεωργιάδης Μιχαήλ                         8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)