Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1.        Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αυτό ισχύει
2.        Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
3.        Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
4.        Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (αίτημα      Τσαουσίδου Γεωργία του Γεωργίου και της Πελαγίας)
5.        Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας, λόγω διακοπής επαγγέλματος (αίτημα Ξανθόπουλο Πολύβιο του Κων/νου)
6.        Μη συνέχιση συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Κορινού του Δήμου Κατερίνης (αίτημα Χρανιώτη Ηλία του Βασιλείου)
7.        Επιβολή κυρώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατόπιν έκθεσης ελέγχου της  τριμελής επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 4497/2017
8.        Λήψη απόφασης για απομάκρυνση – κοπή δένδρων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Γεώργιος Νταντάμης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.    Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.    Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος         1.    Κατανάς Νικόλαος
2.    Κήπου Ευάγγελος                             2.    Μπουσνάκης Αστέριος
3.    ΜπεΪνάς Ιωάννης                             3.    Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος
4.    Φιλοκώστας Κωνσταντίνος                 4.    Τσιαλός Γεώργιος
5.    Κεραμιδιώτης Ευστάθιος                     5.    Κυριακίδης Γεώργιος
6.    Ίτσιος Γεώργιος                               6.    Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
7.    Αναστασιάδης Θωμάς                        7.    Λεμονόπουλος Χρήστος
8.    Γεωργιάδης Μιχαήλ                           8.    Λιακόπουλος Αθανάσιος

2.    Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γενικό Γραμματέα
2.    Διευθύνσεις Δήμου (email)