Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2.Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος                                        1.Σπυρίδων Ράδης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                         2.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Αλέξανδρος Γιουμίδης
5.Δημήτριος Βαϊνάς
6.Χρήστος Λιανός
7.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8.Μαρία Αρβανίτη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)