Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2.Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος                                        1. Σπυρίδων Ράδης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                            2. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Αλέξανδρος Γιουμίδης
5.Δημήτριος Βαϊνάς
6.Χρήστος Λιανός
7.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8.Μαρία Αρβανίτη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)