Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2.Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017

4.Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης

5.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (αίτημα Γκουνταμάνη Μαρίκα του Αναστασίου και της Αικατερίνης)

6.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών) στην PERPALAJ GOFILE του MARCO, (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

7.Τροποποίηση της αριθ.24/98 επαγγελματικής άδειας ως προς την προσθήκη προϊόντος από άλλη κατηγορία (ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος                                                                                  1.Δημήτριος Βαϊνάς
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                                                                   2.Σπυρίδων Ράδης
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                                                          3.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
4.Αλέξανδρος Γιουμίδης
5.Αναστάσιος Παπαζήσης
6.Χρήστος Λιανός
7.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8.Μαρία Αρβανίτη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)