Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

ΘΕΜΑ 2o: Παραχώρηση στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοσχοποτάμου χώρου έκτασης 4,50 τ.μ. στην Κεντρική πλατεία του Τ.Κ. Μοσχοποτάμου για να ανεγερθεί εκκλησάκι.

ΘΕΜΑ 3o: Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

ΘΕΜΑ 4o: Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος