Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
4. Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης

5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη λαϊκών αγορών
6. Εισήγηση για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου των χρωμάτων στο Δήμο Κατερίνης

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χρήστος Λιανός

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Δημήτριος Ντούρος                             1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Γεώργιος Ίτσιος                                  2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                     3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Θεόδωρος Παυλίδης                            4 Σπυρίδων Ράδης
5 Παναγιώτης Μπερεδήμας                     5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Αναστάσιος Παπαζήσης
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)