Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1.
Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
2.
Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
3.
Εν μέρει ανάκληση της 11/2018 απόφασης ΕΠΖ με θέμα «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017»
 
4.
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
 
5.
Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2018
 
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
Δημήτριος Ντούρος      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Γεώργιος Ίτσιος
Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης
Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας
Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
 
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)