Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
Δημήτριος Ντούρος      
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
1 Γεώργιος Ίτσιος            1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης 2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης 3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας 4 Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης 5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)