Σε ένα ακόμη Σεμινάριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Google που πραγματοποιείται στον Δήμο μας στο πλαίσιο του προγράμματος Grow Greek Tourism Online

IMG 8585Σε ένα ακόμη Σεμινάριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Google που πραγματοποιείται στον Δήμο μας στο πλαίσιο του προγράμματος Grow Greek Tourism Online

Σάββας Χιονίδης: «Για την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει η τοπική μας οικονομία τα δίνουμε όλα, κινητοποιούμε τους καλύτερους και είμαστε παρόντες».

Σήμερα οι online advisors του προγράμματος Google Grow Greek Tourism Online βρίσκονται στην περιοχή της Πέτρας Ολύμπου του Δήμου Κατερίνης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν εκπαιδεύσεις ψηφιακών δεξιοτήτων για να αξιοποιηθούν τα εργαλεία του διαδικτύου, αλλά και για να τοποθετηθούν οι επιχειρήσεις στους χάρτες και στην αναζήτηση της Google.

 IMG 8555  IMG 8562

IMG 8551  IMG 8582