Αναπλάσεις πεζοδρομίων στην περιοχή ΒΑΤΑΝ & διάνοιξη τμήματος στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου & Πυθαγόρα

3Με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των δημοτών και παράλληλα με τις εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων στην περιοχή ΒΑΤΑΝ, στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου & Πυθαγόρα απομακρύνθηκε ετοιμόρροπη περίφραξη, μέσα από ρυμοτομούμενο τμήμα του συγκεκριμένου σημείου της οδού.
Η απομάκρυνση και συνακόλουθα η διάνοιξη του τμήματος, η οποία έγινε από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτήτων και αφού προηγήθηκε καταγραφή και έκθεση αυτοψίας από την πολεοδομία, αναμένεται να διευκολύνει την  κυκλοφορία των πεζών.


Οι εργασίες στην οδό Αγίου Δημητρίου είναι σε εξέλιξη και συνιστούν συνέχεια των εργασιών ανάπλασης, που αναβαθμίζουν τις γειτονιές του Δήμου Κατερίνης και εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές υποδομές.
Οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την προγραμματισμένη τοποθέτηση κυβόλιθων καθιστούν τα πεζοδρόμια λειτουργικά και προσβάσιμα, ενώ συμβάλλουν στην συνολική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και ευρύτερα του Δήμου Κατερίνης

2  6

7  8