Επιχειρούν για την εξασφάλιση πρόσβασης στα ποιμνιοστάσια τα συνεργεία του Δήμου Κατερίνης

1Φωτογραφικό υλικό από την Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

 
  2  3