ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

6Στον ποιοτικό και επαρκή φωτισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στο σύνολο του Δήμου, συμβάλλουν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

 

1Οι εργασίες, μεταξύ άλλων επικεντρώνονται στην αντικατάσταση, τοποθέτηση και χρήση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED μεγάλης απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης & εξοικονόμησης ενέργειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, παρεμβάσεις αντικατάστασης λόγω φθοράς και παλαιότητας 27 φωτιστικών σωμάτων (τα οποία τοποθετήθηκαν σε ιστούς ύψους 3.20 μ.), υλοποιήθηκαν στην πλατεία της Ολυμπιακής Ακτής. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν η εγκατάσταση νέου υποπίνακα, οι αντίστοιχες υποδομές και σωληνώσεις μετά φρεατίων για τη διέλευση των καλωδίων κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα, τα οποία διακρίνονται για το λιτό και σύγχρονό τους σχεδιασμό φέρουν επίστρωση από ειδικό υλικό (αντιδιαβρωτικό), που προσφέρει προστασία, για τοποθέτηση σε περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα. Ταυτόχρονα διασφαλίζουν οπτική άνεση και εξαιρετική απόδοση.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ! Στόχος των παρεμβάσεων που γίνονται με βάση φωτομετρικές μελέτες, είναι η βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας του φωτισμού. Παράλληλα, οι εργασίες αποτυπώνουν τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας τόσο σε ό, τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας & πόρων, όσο και στην αποφυγή της φωτορύπανσης».

2  4

5  7