Υποβολή ενστάσεων έως σήμερα, 25 Ιουλίου,για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2018-2019

 
 
Ο Δήμος Κατερίνης σας ενημερώνει ότι η υποβολή ενστάσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2018-2019 λήγει σήμερα 25.07.2018 και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενες μητέρες που υπέβαλλαν αίτηση για Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχουν ελλιπή φάκελο μπορούν να προσέλθουν έως σήμερα και ώρα 13:30 στο γραφείο 20& 13, 2ος όροφος στο Δημαρχείο για τη σχετική υποβολή ένστασης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στο 2351037000 & 2351350439.