Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

on

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 3852/2010, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης,  που θα  γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα,  στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2018 και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Σάββας Χιονίδης