Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με ελάχιστο όριο προσφοράς ανά κατηγορία και τεμάχιο των ΟΤΚΖ, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού εσόδων 33,700,00Ε (αριθ. Μελέτης 18/2016). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 60133 Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν υποβληθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 10 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, από την ίδια επιτροπή και με τους ίδιους όρους.

όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή αρχείου .zip εδώ