Εξωραϊσμός κτίσματος Υδατόπυργου και διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εξωραϊσμός κτίσματος Υδατόπυργου και διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου» Α.Μ.52/2016, προϋπολογισμού 40.630,52 χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ με συνολικό προϋπολογισμό 40.630,52 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Πλ. Δημαρχείου, (Δημαρχείο) 2ος όροφος γραφ.3 μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού ημέρα (14-07-2016) και επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία θα μπορούν να λάβουν τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης στη Δ/νση www.katerini.gr

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2351 350 506, 455 και 491, φαξ. επικοινωνίας 2351 350 470, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Παπαδοπούλου Δώρα και Χρονάκη Μαρίνα.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κατερίνης, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/07/2016 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης τις 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας).

Όλα τα αρχεία σε φάκελο συμπιεσμένης μορφής .ZIP  εδώ