Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: 

1. Έγκριση των τροποποιημένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Ν.Π.Δ.Δ.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικ. έτους 2016
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου

2. Έγκριση των τροποποιημένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης (Ο.Π.Π.Α.Π.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ο.Π.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ
                                                                                                                               
3. Τροποποίηση της 661/2015 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, ύστερα από τη σχετική τροποποιημένη απόφαση του Δημοτικού Ωδείου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι: α) πρέπει άμεσα να εγκριθούν οι αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου, ώστε να αποσταλούν οι προϋπολογισμοί εγκαίρως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (1ο και 2ο θέμα) και β) να τροποποιηθεί άμεσα το Ο.Π.Δ. του δήμου μας, καθώς η έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμπαρασύρει και την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας.                

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ