Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 4 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτων α) συρμού (ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο) με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5308 και β) ημιρυμουλκούμενου απορριμματοκιβώτιου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5316, από το Δήμο Κατερίνης στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς απαιτείται η άμεση μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω οχημάτων.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος