Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κατερίνης Ιωάννη Παπακούζα
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω του θανάτου του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπακούζα.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος