Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/09-04-2015 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών έως 30-04-2017

Εισηγητής: Τζουμέρκα Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος