Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Κατανομή ποσού 259.273,81 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Β΄ κατανομή έτους 2015)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Πρόεδρος της ΔΕΠ

2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση των παραπάνω τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/09-04-2015 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών έως 31-12-2015.
Εισηγητής: Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί α) πρέπει να καλυφθούν άμεσα ανάγκες των σχολείων και β) πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες εκμίσθωσης αιγιαλού – παραλίας, ύστερα από την πρόσφατη ΚΥΑ, καθώς πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία και η καλοκαιρινή περίοδος είναι κοντά.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος