Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-2 “Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.”» του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Δ. Ε. Κατερίνης, Κορινού, Παραλίας» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Μ. 52/2015)

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα να εγκριθεί η αποδοχή της απόφασης ένταξης του εν θέματι έργου προκειμένου να υλοποιηθεί εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ