Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (δ’ κατανομή έτους 2015) (σύμφωνα με την αριθ. 11/2015 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

2. Έγκριση διενέργειας διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού των Χριστουγέννων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) πρέπει να εγκριθεί η κατανομή των πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών επιτροπών και β) να εγκριθεί άμεσα η διενέργεια εκδηλώσεων καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των χριστουγέννων.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ