Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Παραχώρηση χρήσης των συνημμένων στον κτηματολογικό πίνακα της μελέτης της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης δημοτικών εκτάσεων, που αφορούν την κατασκευή του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης», επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του Δήμου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι η παραχώρηση αυτή ζητήθηκε σήμερα από τη Δ/νση Δημοσίων Έργων και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Κ.Μ. και η σχετική απόφαση που πρέπει να αποσταλεί αύριο στην αρμόδια υπηρεσία, αποτελεί προαπαιτούμενο για την επικείμενη ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ