Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:  

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνέχιση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» στην περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098, κωδικός ΟΠΣ 1322, κωδικός πρόσκλησης 033.9iii
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
                                                      
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι, για την ένταξη του εν θέματι έργου στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και στα πλαίσια της πρόσκλησης 703/08.02.2016 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται η λήψη απόφασης Δ.Σ. μέχρι 29.02.2016, ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος