Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Διαφύλαξη των τουριστικών ζωνών από τη διαχείριση του προσφυγικού

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος