Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει σήμερα στις 22 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (11) μήνες για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ του Δήμου μας.
Εισηγητής: Θωμάς Παδαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.
2.Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2011.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι: α) η άμεση πρόσληψη προσωπικού κρίνεται επιβεβλημένη για την ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στα καθήκοντά τους και να εξυπηρετήσουν την εργαζόμενη μητέρα & β) η προμήθεια των καυσίμων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση  για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και θα γίνει με απευθείας ανάθεση, επειδή ο  διαγωνισμός κρίθηκε άγονος λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου (κατόπιν της 144/2011 απόφασης Δ.Σ.)
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει σήμερα στις 22 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (11) μήνες για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ του Δήμου μας.Εισηγητής: Θωμάς Παδαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

2.Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2011.Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι: α) η άμεση πρόσληψη προσωπικού κρίνεται επιβεβλημένη για την ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στα καθήκοντά τους και να εξυπηρετήσουν την εργαζόμενη μητέρα & β) η προμήθεια των καυσίμων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση  για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και θα γίνει με απευθείας ανάθεση, επειδή ο  διαγωνισμός κρίθηκε άγονος λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου (κατόπιν της 144/2011 απόφασης Δ.Σ.) 

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ