Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έγκριση των 129 και 130/2015 αποφάσεων Δ.Σ. του Ο.Π.Π.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του Ο.Π.Π.Α.Π.

2. Έγκριση μετάβασης συμβούλων σε συνέδρια και ημερίδες
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου

3. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Μιλτιάδη Κυριακίδη, πατέρα του επικεφαλής του συνδυασμού «Άλλος δρόμος»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα α) λόγω της μη έγκρισης του Ο.Π.Δ. και του Π/Υ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και της ανάγκης άμεσης ψήφισης του Ο.Π.Δ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ο.Π.Π.Α.Π. (για το πρώτο θέμα) β) για νόμιμη μετάβαση συμβούλων σε συνέδρια και ημερίδες και γ) λόγω του θανάτου του Μιλτιάδη Κυριακίδη

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος