Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2015 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» με δημοπρασία
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) πρέπει άμεσα να γίνει αποδοχή ποσού ύψους 82.116,64 ευρώ από τους ΚΑΠ και να εγγραφεί σε κωδικό του προϋπολογισμού ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της ΔΗΚΕΔΗΚ (πρώτο και δεύτερο θέμα) και β) να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του τρίτου θέματος με δημοπρασία άμεσα, ώστε να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το LEADER καθώς το χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση του έργου είναι εξαιρετικά μικρό.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος