Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 03 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας για μικρή υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας της εταιρείας «RODOPATIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της παραλίας Κορινού του Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα στο αγροτεμάχιο Νο1734β θέση ‘Λεύκος’.

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αδειοδότησης της κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας «RODOPATIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία έχει υποβάλλει σχετικό φάκελο για την ένταξη της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και η καθυστέρηση αδειοδότησής της θα έχει τη δυσμενή επίπτωση της απόρριψης του φακέλου ένταξής της σε αυτό.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος