Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.50 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Δημητρίου Γκελντή.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω του ξαφνικού θανάτου του πρώην δημοτικού συμβούλου Δημητρίου Γκελντή.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ