Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 19 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.

2.Έγκριση του καταστατικού του διαδημοτικού δικτύου υγείας.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος

3.Έγκριση της 1/2011 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστικές αναπλάσεις Κέντρων και Αστών της πόλης της Κατερίνης»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

5.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

6.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (19/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

7.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

8.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

9.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

10.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση – συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

11.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

12.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωση – ανάπλασης πλατείας Δ. Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

15.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του Πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων – πλατειών – ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Δήμου Κατερίνης» (19/2006 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση – ανάπλαση χώρου ΚΑΠΗ (εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης και πυρασφάλειας)» του πρώην Δήμου Παραλίας (102/2007 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (37/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικών» (35/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Εθνικού Σταδίου – Κέντρου - Οικισμών» (36/2006 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικά – Καπνικού Σταθμού – Σιδηροδρομικού Σταθμού» (32/2006 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης» (49/2007 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο» (78/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

24.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτηρίου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ.7» (85/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

25.Έγκριση της αριθ.5/2011 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λόφου σχετικά με την έγκριση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2010
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς, ΔΣ και πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού Λόφου

26.Έγκριση της αριθ.40/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης σχετικά με «Αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

27.Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία (άρθρο 199 του Κ.Δ.Κ.)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

28.Ορισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

29.Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του Τσιρέκα Θωμά για αγορά οικογενειακού τάφου στο Α Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

30.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου μας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

31.Τροποποίηση της αριθ.131/2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς τους φορείς που θα συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας για το έτος 2011.
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

32.Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά τη σύνταξη διορθωτικών πράξεων της 1/2003 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

33.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.33 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Αναθεώρηση Δ.Ε. Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

34.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ614 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δ.Ε. Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

35.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.133γ της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση Δ.Ε. Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

36.Γνωμοδότηση για αποδοχή ή μη της από 01-02-2010 γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ Ν. Πιερίας για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.708 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

37.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.673-750-610 και 782 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικός Σταθμός – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

38.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.947 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

39.Εμμονή ή μη στην αριθ.130/2010 γνωμοδότηση Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 77Β της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

40.Εξέταση ενστάσεων (αριθ.1348/22-03-2010 και 1663/15-04-2010 του Δ. Οικονόμου) κατά της αριθ.835/2009 γνωμοδότησης Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ 614 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση και εμμονή ή μη σε αυτήν.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

41.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

42.Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων  εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

43.Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Τζουμέρκα Μπατάλα Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ