Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση για την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου μας, έγκριση τρόπου λειτουργίας αυτής και ορισμός υπευθύνων για το χειρισμό της
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Παραχώρηση χώρου 6τ.μ. για την τοποθέτηση προκάτ Ναΐσκου στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Δάφνης γωνία
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

6. Γνωμοδότηση περί θετικής ή μη βούλησης ικανοποίησης αιτήματος ιδιοκτητών για διατήρηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία άρθηκε αυτοδίκαια λόγω της παρέλευσης της δεκαοχτάμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ.11 του ν.2882/01
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, Αντιδήμαρχος

7. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο από επικείμενα στην ενότητα Ευαγγελικών – Επέκταση του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου και του Νηπιαγωγείου Τριλόφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου «Αριστοτέλης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός περιμέτρου και ισοζυγίου ύδατος αρδευτικού έργου Αδριανού, Δ.Κ. Σβορώνου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

12. Έγκριση αρδευτικών περιμέτρων σε δημοτικά αρδευτικά έργα
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση της 66/2016 μελέτης «Κατασκευή βάσης στήριξης, σκίαστρου, αγωγού υδροδότησης και ηλεκτροδότηση Αστυνομικού Περιπτέρου – χρήση γερανοφόρου οχήματος για τοποθέτηση προβολέων και άλλων χρηστικών υλικών και επίχωση με υλικό υποβάσεως χώρου τοποθέτησης σκηνών στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

14. Αγορά τεσσάρων μεταχειρισμένων ημιφορτηγών οχημάτων και τεσσάρων επιβατικών για τις ανάγκες των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου από το ελεύθερο εμπόριο
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

16. Ανάκληση της 242/2016 απόφασης Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό της Γρέβενης» (33/2015 μελέτη) και χορήγηση εκ νέου παράτασης προθεσμίας περαίωσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΑΝ» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος και ιατρείου Βρίας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Καταλωνίων»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

20. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ.αρ.67439/29-12-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ζουμπουλάκης Προμήθειες ΑΕ ως προς κάποια είδη των πακέτων Α και ΣΤ (λόγω κατάργησής τους από την εταιρεία κατασκευής και έλλειψης στην αγορά) στα πλαίσια της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Α.Μ. 46/2015 και ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

21. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αρ.μελ.61/2015) προϋπολογισμού 368.800,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

22. Έγκριση της με αρ. 52/2016 μελέτης με τίτλο «ΕΞΩΡΑΪΣΜOΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισμού 49.975,54 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (Α.Μ.31/2014) προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

24. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση πρόσληψης εργατών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD”
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

27. Αποδοχή της πρότασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας για μη μεταβολή στην υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (ΣΜΕΑΕ) ύστερα από την 14/2016 απόφαση ΔΕΠ
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

28. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

29. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τους κατόχους παλαιών αδειών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

30. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για κινητή καντίνα
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

31. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

32. Αλλαγή θέσης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

33. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

34. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2016 ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

35. Συμπλήρωση της αρ. 113/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης ως προς τον αριθμό των πωλητών λαϊκής
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

36. Έγκριση της 55/2016 μελέτης, του πρακτικού γνωμοδότησης και ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

37. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγήτρια: Μακρίδου Παρτσαλίδου Παρθένα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

38. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

39. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

40. Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006), σύμφωνα με την έκθεση παροχής γνώμης της αρμόδιας επιτροπής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

41. Τροποποίηση και προσθήκη περίπτωσης στο άρθρο 4 της αριθ. 99/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σε ένα (1), με την επωνυμία Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 1009/26.05.2011, τεύχος Β)
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του Ο.Π.Π.Α.Π.

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

43. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ. μελ.31/2013» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

44. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 2ου δακτυλίου πόλεως Κατερίνης» (56/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

45. Χορήγηση παράτασης για το έργο «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης», Α.Μ. 12/2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

46. Χορήγηση παράτασης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κατερίνης» Α.Μ. 47/2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

47. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου της Δ.Ε. Πιερίων» προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

48. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

49. Έγκριση ή μη του πρακτικού συμμόρφωσης του έργου «Αισθητική ανάπλαση πλατειών Δ.Δ. Παραλίας» του πρώην Δήμου Παραλίας με Αρ. μελ. 138/2009 της πρώην ΤΥΔΚ N.Πιερίας
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

50. Έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (8/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

51. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

52. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

53. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου – Φούντα – Κλήμα - Αγ. Κων/νος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

54. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση “ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ”» (88/2013 μελέτη) του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

55. Αντικατάσταση υπαλλήλου του Δήμου, λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού, ως υπεύθυνου διοικητικό για την καλή λειτουργία του καταφυγίου και του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

56. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής κτηνιατρικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

57. Λήψη απόφασης για υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

58. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01-01-2015 έως 18-05-2015 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

59. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» αποδοχή προϊόντος αυτής και ανάληψη των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από το Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

60. Μεταφορά του εναπομείναντος προσωπικού της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» στο Δήμο Κατερίνης σε αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 109 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

61. Έγκριση ή μη της 66/2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Επιβολή τέλους χρήσης υπονόμου για τις Τ.Κ. Νεοκαισάρειας – Σβορώνου – Γανόχωρας, Κάτω Αγίου Ιωάννη – Άνω Αγίου Ιωάννη και Τραπεζούντος»
Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

62. Έγκριση ή μη της 71/2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων»
Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

63. Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την έκταση επέμβασης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» στη θέση «Πέντε Πύργοι» (ΑΣΠΗΕ «Πέντε Πύργοι») αιολικής ισχύος 22 MW και συναφή υποστηρικτικά έργα»
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

64. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.500,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

65. Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των υλικών της ομάδας 6 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα και υλικών για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Δήμου» προϋπολογισμού 14.383,00 € πλέον Φ.Π.Α., η οποία είναι τμήμα της προμήθειας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» έγκριση πρακτικών και εξέταση ένστασης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

66. Έγκριση εκμίσθωσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για το έτος 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

67. Έγκριση της διαδικασίας μεταβίβασης οικοπέδου εμβαδού 757,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Κατερίνη, στο συνοικισμό Μυλαυλάκου – Παραδείσου και στην οδό Αιόλου 13 στον Κυριζόπουλο Σταύρο του Ηλία
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

68. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος