Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:  

1. Νομιμοποίηση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

2. Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Εργαστηρίου ανθρωπιστικών logistics  με διακριτικό τίτλο «HELP» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

3. Συνδιοργάνωση αγώνων τριάθλου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση της με αριθμό 64/2015 τεχνικής μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας (με ανοικτό διαγωνισμό)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Λήψη απόφασης για πληρωμή από δημοτικούς πόρους του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Φούντα – Κλήμα – Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης πληρωμής από Δημοτικούς Πόρους  του 1ου Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Λήψη απόφασης πληρωμής από Δημοτικούς Πόρους  του 3ου Λογαριασμού του έργου  «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

12. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

13. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

14. Συμπλήρωση της 728/2015 απόφασης περί «Έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Κορινού (0967)»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση 2/2016 μελέτη με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 109.384,02 € (με το ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

16. Εξέταση ενστάσεων και εμμονή ή μη στην 222/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 263Δ της πολεοδομικής ενότητας Βατάν –Αναθεώρηση Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση ή μη της 75/2015 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (75/2015 μελέτη) προϋπολογισμού 242.150,10 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση τοποθέτησης καμπίνας Ο.Τ.Ε. εντός του αύλειου χώρου του σχολείου του οικισμού Τόξο, του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης» (8/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ.μελ.31/2013» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος» προϋπολογισμού 191.990,70 ευρώ μα ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση της 9/2016 μελέτης του έργου «Φωτεινή σηματοδότηση κυκλοφοριακών κόμβων του Δήμου Κατερίνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2016-2017, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

28. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2016-2017, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

29. Τροποποίηση της 649/2015 απόφασης με θέμα «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2016»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση υποβολής πρότασης για άσκηση επί πλέον αρμοδιότητας από τη Δημοτική Αστυνομία Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

32. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αποκριάς και της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

34. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης της Ένωσης διαβητικών Ν. Πιερίας και άλλους φορείς για τον παιδικό διαβήτη
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

35. Συμπλήρωση της 519/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης» ως προς τις αρμοδιότητες της επιτροπής (συμπεριλαμβάνεται η αγορά και η μίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος