Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Έγκριση παραγραφής υποχρεώσεων του Δήμου προς Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Κατερίνης – Παραλίας Α.Ε.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τμήμα της αγροτικής οδού μεταξύ των αριθ. 580 και 580Α κληροτεμαχίων αγροκτήματος Σεβαστής
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

7. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το δημοτικό κατάστημα – αναψυκτήριο στην παραθαλάσσια περιοχή «Βρωμερής» κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Καλλιθέας και πρώην Δήμου Παραλίας – ήδη Δήμου Κατερίνης, εμβαδού 960τ.μ.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

8. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

10. Ανάκληση αποφάσεων περί «Έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Κορινού (0967) και έγκρισης μεταστέγασής του στο πρώην Δημαρχείο Κορινού
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδατοδεξαμενών Πυρόσβεσης χωρητικότητας 20μ3 200μ3 για το χώρο φιλοξενίας Προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ» στα πλαίσια του άρθρου 19 Ν.4375/2016 που αφορούν τη συνδρομή του Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία των δομών φιλοξενία προσφύγων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» του Δήμου Κατερίνης (4/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» του Δήμου Κατερίνης (3/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

15. Έγκριση αρδευτικών περιμέτρων δημοτικών αρδευτικών έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη διόρθωσης τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός περιμέτρου και ισοζυγίου ύδατος αρδευτικού έργου Νέου Κεραμιδίου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

17. Καθορισμός έργων, μελετών, εργασιών και προμηθειών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

18. Λήψη απόφασης για: τροποποίηση α) της αριθ.πρωτ.οικ.28196/29-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ ως προς το είδος Α.Τ.2 της κατηγορίας 5 - υποσύνολο είδη φυσικοθεραπείας (λόγω κατάργησής του από το εργοστάσιο κατασκευής του) και β) της αριθ.πρωτ.οικ.28195/29-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της RAMOS AE ως προς τα είδη Α.Τ.12 και Α.Τ.13 της κατηγορίας 2 – ιματισμός και εξοπλισμός δωματίων (αλλαγή διαστάσεων και τιμών) στο πλαίσιο της προμήθειας εξοπλισμού της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»-ΥΠΟΕΡΓΟ 2, προϋπολογισμού 212.950,33 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

20. Έγκριση της 79/2016 μελέτης με τίτλο «Επιστρώσεις πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Ανδρομάχης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση της 70/2016 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

22. Έγκριση της 69/2016 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση της 73/2016 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

24. Έγκριση της 72/2016 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

25. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

26. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (1/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

27. Συμπλήρωση με αρ.375/2013 απόφασης Δημ Συμβουλίου για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου τοπικών διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

28. Συμπλήρωση με αρ.602/2013 απόφασης Δημ Συμβουλίου για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων» (3/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

30. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση 2ου δακτυλίου πόλεως Κατερίνης» (56/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

31. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (1/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

32. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – επιδιόρθωση – βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας» (Αριθμός μελέτης 22/2016)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

33. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

34. Έγκριση ή μη της 80/2016 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Καθορισμός τελών για τη λειτουργία σταθμού βοθρολυμάτων της ΕΕΛ Κατερίνης και Κορινού»
Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

35. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ656Α – Γ656Β – Γ675 – Γ676Α – Γ673 και Γ678 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού Επέκταση Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

36. Εισήγηση για τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αλλαγής αντικειμενικών αξιών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

37. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

38. Τροποποίηση της 317/2016 απόφασης Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ως προς το χρόνο υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων υποβληθησόμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

39. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε διάφορους συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ

40. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

41. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη ποσού ύψους 40.116,47 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2016 για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

42. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

43. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος