Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 30 Μαρτίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

 
 

1.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Κατερίνης  και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου Κατερίνης που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

6.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

7.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

8.Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Α.Ε. και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

9.Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίηση και Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας και Κοινοχρήστων Χώρων με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Ε.»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

10.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής  Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΚΠΔΚ

11.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΠΟΔΚ

12.Μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων εμπορίου από το δημοτικό συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για την ταχύτερη και πιο ευέλικτη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.
 
13.Έγκριση αγοράς ακινήτου για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

15.Λήψη απόφασης για την εκμετάλλευση των δασικών τμημάτων δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Κ. Μηλιάς έτους 2011
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

16.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό υπόθεσης του δήμου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

17.Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος


Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ