Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:  

1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                         

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών και χρωμάτων διαγραμμίσεων» προϋπολογισμού 53.872,56 ευρώ με ΦΠΑ για την ομάδα Α των υλικών της με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης (περ. 1 της παρ. 3γ του άρθρου 3 και παρ. 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση διενέργειας της 2η ομάδας της προμήθειας «Προμήθεια και μεταφορά πλακιδίων δαπέδων και τοίχου» προϋπολογισμού 11.826,45 ευρώ με ΦΠΑ που συμπεριλαμβάνεται στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 72.217,81 ευρώ με ΦΠΑ, με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης (περ. 1 της παρ. 3γ του άρθρου 3 και παρ. 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση της 56/2015 μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση 2ου δακτυλίου πόλεως Κατερίνης» προϋπολογισμού 88.500,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτή δημοπρασία
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

6. Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης μετά από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ – ΟΤ 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος           

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των υλικών των ομάδων 3 «Υλικό εξουδετέρωσης οσμών», 5 «Εργαλεία καθαριότητας για συνεργεία Δήμου Κατερίνης», 8 «Σακούλες απορριμμάτων ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης», οι οποίες αποτελούν τμήματα του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» συνολικού προϋπολογισμού 287.520,59 ευρώ + 66.129,73 ευρώ ΦΠΑ, σύνολο 353.650,32 ευρώ  
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

13. Επικαιροποίηση της 220/2007 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης για άσκηση επί πλέον αρμοδιότητας από τη Δημοτική Αστυνομία Κατερίνης», ύστερα από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
 Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

14. Λήψη απόφασης για απόρριψη  της ένστασης και εμμονή ή μη στην 221/2015 απόφασης Δ.Σ. με επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα ως προς τους πίνακες των κοινοποιήσεων
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

15. Διόρθωση της 696/2008 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ.227Α-227Β-227Γ, ενότητας Ευαγγελικών – επέκταση» ως προς τα ονόματα των δικαιούχων
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

16. Επικαιροποίηση της 159/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.365α της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Κατερίνης»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

17. Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

18. Έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΠΑΠ για εργασίες συντήρησης του Β΄ΔΑΚ
Εισηγητής: Παυλίδης Θεόδωρος

19. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

20. Λήψη απόφασης για καταγγελία των από 24.08.2002 και 21.08.2003 ιδιωτικών συμφωνητικών (που τροποποιήθηκαν και παρατάθηκαν με τα από 01.12.2006 συμφωνητικά) μεταξύ της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας – Ε.Α.Σ. Πιερίας» και της «STIR Α.Ε. – Παραγωγή και Πώληση οικοδομικών υλικών» που μετονομάστηκε σε «FIBROTERMICA HELLAS A.E. – Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών», προκειμένου να καταστεί εφικτή η διεκδίκηση από το Δήμο αποζημίωσης χρήσης για όλα τα έτη μίσθωσης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

21. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ανταλλαγής τμημάτων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα πλησίον των Εργατικών Κατοικιών (ύστερα από αίτηση της Αικατερίνης και Σωτηρίας Καλημητέρη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

22. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ανταλλαγής και εξαγοράς τεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κατερίνης (ύστερα από αίτηση της Αναστασίας Τερζίδου)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

23. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 16ης και 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

24. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το ΕΚΑΒ, το Γενικό Νοσοκομείο και Εθελοντικές Οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού ενόψει της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

25. Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου από το ελεύθερο εμπόριο
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

26. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Δίου – Ολύμπου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

27. Ανάκληση της 252/2015 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων στο Δήμο μας καθώς και ανάληψη υποχρεώσεων και απαιτήσεών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», ύστερα από τη γνωμοδότηση νομικού
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου  

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος