Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 07 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Ανακήρυξη του Ντράγκαν Μάρκοβιτς Πάλμα ως επίτιμου δημότη για τη σημαντική του πρόσφορά στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργο «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση ‘‘Καλόγηρος’’ του Τ.Κ. Ράχης» ΑΜ:84/2011
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου ,Λαγοράχης ,Αρωνά) Δήμου Κατερίνης» (ΑΜ: 90/2010)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη φωτισμού του παραλιακού επαρχιακού δρόμου που συνδέει την Παραλία Κατερίνης με Ολυμπιακή Ακτή, με χρήση ειδικών φωτοτεχνικών προγραμμάτων, για τη διερεύνηση του βέλτιστου φωτισμού κατά ΕΝ13201
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ – ΟΤ 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

11. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 442α της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού – Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από «Αμιγής Κατοικία» σε «Κεντρικές Λειτουργίες».
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

12. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 646 και 649 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από «Αμιγής και Γενική Κατοικία» σε «Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

13. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,450 Mw της εταιρίας με την επωνυμία «Αραμπατζής Β.Γ.Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Μαυρονέρι» στη θέση Άγιος Νικόλαος του οικισμού Σκοτεινά του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

15. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου

16. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μέτρα προστασίας από φερτά και όμβρια περιμετρικά του ποδοσφαιρικού Γηπέδου Τ.Κ. Καταλωνίων» (ΑΜ 57/2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

17. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

18. Έγκριση της 30/2015 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης έτους 2014»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, πρόεδρος Σχ. Επιτροπής β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος