Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:...
1.Διατύπωση γνώμης για το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Έναρξη διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δ.Ε. Παραλίας Δ.Κατερίνης (ΠΕΡΠΟ, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

4.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης» , αριθ. Μελ. 76/2010
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

5.Λήψη καταρχήν απόφασης για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

6.Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης της αίθουσας τελετών του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Ευδοξία Μπίντα του Νικολάου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

7.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της Άννας Χρωίδου για παραχώρηση τάφου στο Β’ Νεκροταφείο για 40 χρόνια
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

8.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της κ. Χρυσούλας Συρετίδου για παράταση της διάρκειας της μίσθωσης έκτασης 20 τ.μ. εκτός των ορίων του Β’ Νεκροταφείου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

9.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της κ. Παναγιώτας Συμεωνίδου για παράταση της διάρκειας της μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Χράνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

10.Διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής βάσει του Ν. ΑΡ. ΕΑ.Ν 344/68 Εγκρ. Υπ. Εσωτερικών 63255/17-07-1969, ΕΦΑΘ 1/1991 ΕΛΛΔΝΗ 32
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

11.Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05 κλπ και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

12.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου μας και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Εξοχής Δήμου Ελαφίνας» , αριθ. μελ. 26/2009
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

16.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων» , αριθ. Μελ. 119/2009
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

17.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων των οδών Ερμού, Ευτέπης και Μελπομένης του συνοικισμού Ολυμπιακής Ακτής» , αριθ. μελ. 6/2008
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

18.Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή, παράκαμψη οικοπέδου αποχέτευσης ομβρίων Δ.Δ. Δήμου Παραλίας» (109/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

19.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκάτ WC στην Ολυμπιακή Ακτή» (αριθ. μελέτης 61/2010)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων» (25/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

21.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση-αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου», αριθ. μελ. 39/2005.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

22.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και ου πάρκου στα Καταφιώτικα», αριθ. μελ. 26/2010-.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

23.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην Δήμου Παραλίας)

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

24.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγ. Απόστολοι Τ.Δ. Εξοχής» (100/2008 μελέτη) τους πρώην Δήμου Ελαφίνας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και εξοπλισμός οργάνωσης των αποθηκών του Δήμου Κατερίνης (υποέργο 1 – οικοδομικές εργασίες) (65/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοχωρίου» (86/2010 μελέτη πρώην Δήμου Παραλίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

27.Έγκριση 3ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

28.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

29.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

30.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

31.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

32.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Υψώματος Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» (135/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

33.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

34.Έγκριση της αριθ.9/2011 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου του Οργανισμού Παιδικής και Βρεφονηπιακής Μέριμνας Δήμου Κατερίνης σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

35.Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιερίων σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

36.Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πιερίων σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς,

37.Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη των 110 και 111/2011 αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τελών για κοινόχρηστους χώρους.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

38.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

39.Τροποποίηση της αριθ. 77/2011 απόφασης ΔΣ {Παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) οικοπέδου στη Γανόχωρα για πέντε (5) έτη για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης (τροποποίηση των 708/2007 και 45/2009 αποφάσεων Δ.Σ.)}.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

40.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

41.Έγκριση εφαρμογής ρυμοτομίας και των αναλυτικών στοιχείων των ΟΤ 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,64,49,61,63 της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

42.Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 174-175, ιδιοκτησία 042206, Π.Ε. Ευαγγελικά – επέκταση
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

43.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»

44.Αποδοχή της 3/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ (Παραχώρηση στο Δήμο ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

45.Κατανομή ποσού 311.128,57 ευρώ (Β κατανομή 2011) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.-Πρόεδρος ΔΕΠ

46.Παραχώρηση χώρων σχολικών κτηρίων σε συλλόγους και φορείς  μετά από εισηγήσεις  της  ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.-Πρόεδρος ΔΕΠ

47.Ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Κατερίνης μετά την αριθ. 52/2011 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

48.Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος.
Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ